Storno poplatky:

  • dojde-li ke zrušení objednávky do 30ti dnů před nástupem - storno 15%
  • dojde-li ke zrušení objednávky od 14ti do 30 dnů před nástupem - storno 60%
  • dojde-li ke zrušení objednávky od 13 ti dnů před nástupem, respekt. nedojde-li k nástupu v tento den vůbec, činí storno.poplatek částku 100% z celkové ceny pobytu.

Ubytovatel nebude účtovat žádné storno poplatky při zrušení objednávky jen v případě vážné nemoci či úmrtí ubytovaného (nutno doložit).

Storno poplatek nebude účtován v případě, že pobyt bude zrušen ze strany ubytovatele.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele nevzniká tomuto povinnost vrátit zaplacenou cenu pobytu, ani její poměrnou část. Ubytovatel však může, s ohledem na zvlášť závažné důvody, postupovat odlišně od tohoto ustanovení.

Rezervace ze strany ubytovacího zařízení je závazná až po zaplacení zálohy za pobyt. Záloha je obvykle,pokud se ubytovatel a ubytovaný nedohodnou jinak 30% z celkové ceny.